Sunday, March 17, 2013

Pada Suatu Cinta Dahulu

* * * * * *

Angin itu mengirimkan damai,
sebagai hadiah untuk aku,
yang menghargai,
dengan sepenuh cinta.

Terima kasih, Tuhan.
Kerana damai tidak pernah hilang.


~ (-05032013;JihahMirahCheNur-IM.)
No comments: