Wednesday, November 25, 2009

* Yusuf *

"......... dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya
tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir."
- Surah Yusuf ayat 12 -

======================


No comments: